Στο φωτοτυπείο μας θα εξυπηρετηθείτε γρήγορα και οικονομικά σε:

  • Φωτοαντίγραφα, ασπρόμαυρα και έγχρωμα
  • Εκτυπώσεις ασπρόμαυρες & έγχρωμες από όλα τα ψηφιακά μέσα
  • Σάρωση, εκτύπωση και αναπαραγωγή τοπογραφικών/αρχιτεκτονικών σχεδίων
  • Εκτύπωση φωτογραφιών KODAK
  • Εκτύπωση αφισών σε plotter
  • Πτυχιακές Εργασίες
  • Διατριβές
  • Βιβλιοδεσίες, πλαστικοποιήσεις
  • Υπηρεσίες fax, email & internet
  • Λογιστικά έντυπα, χαρτικά, γραφική ύλη